Vykurovacia rohož pod dlažbu

Elektrická vykurovacia rohož

Inštalácia vykurovacej rohože je praktická a rýchla. Vykurovacie rohože sú umiestnené priamo pod dlažbou do tenkej vrstvy flexibilného lepidla. So svojou len 3,6mm hrúbkou vyžadujú len minimálnu hrúbku materiálu na jej zabudovanie. Predstavujú moderné podlahové kúrenie s nízkymi inštalačnými nákladmi a takmer doživotnou životnosťou.

Izolácia vykurovacích káblov : Dvojitá izolácia (Fluoropolymer + PVC)

Vyberte si variant:

Cena od 48,00 €

Šírka : 50 cm
Hrúbka vykurovacieho kábla: 3,6 mm
Výkon : 150W/m2 (75W/meter)
Vzdialenosť medzi vykurovacími káblami : 80 mm

Minimálna teplota pri inštalácii je +5oC. Jednoducho sa inštalujú a v spojení s vhodnou reguláciou zaisťujú vysoko ekonomickú prevádzku. Systém je vhodný predovšetkým do kúpeľní, kuchýň, predsiení či zimných záhrad, ale aj do všetkých miestností obytných priestorov.

Termostaty pre ovládanie vykurovacej rohože

Vhodný na reguláciu elektrických ohrievačov/ sálavých panelov /infrapanelov , podlahových infrafilmov aj elektrické rohože či odporové káble.
Technické dáta
 Napájanie: AC200-240V, 50 / 60HZ
 Záťažový prúd: 16A (Elektrické vykurovanie)
 Presnosť: ± 0,5ºC
 Teplotný rozsah nastavenia: 5ºC - 35ºC
 Obmedzený teplotný rozsah: 5 - 99 ℃
 Spotreba: <0,3W
 Snímač teploty: NTC
 Veľkosť: 86 * 86 * 17 mm
Vlastnosti
 Veľká dotyková obrazovka LCD s modrým podsvietením a režimom dvojitého zobrazenia teploty
 Zobrazenie času
 6 nastaviteľných termínov regulácie teploty
 Vnútorný aj vonkajší teplotný senzor, nie je požiadavka obe využívať
 Presnosť zobrazenia teploty miestnosti je 0,5, vnútorná presnosť je 0,1
 Nastavená teplota spĺňa požiadavku používateľa na izbovú teplotu
 Funkcia pamäte - pri výpadku napájania chráni nastavenie
 Funkcia automatickej kalibrácie miestnej teploty

Primárne sa používa na reguláciu podlahového vykurovania.Inštalácia vykurovacej rohože

Inštalácia vykurovacej rohože je jednoduchá a rýchla.

1., Zmeranie vykurovacej plochy

Zmerajte veľkosť podlahovej plochy. Nakreslite si náčrt podlahy danej miestnosti. Náčrt musí obsahovať všetky zastavané plochy, nábytok, WC, sprcha, vaňa, umývadlo. Z veľkosti podlahovej plochy odpočítajte zastavané plochy. Zmerajte vykurovaciu plochu. Zvolená vykurovacia rohož nesmie byť väčšia ako vykurovacia plocha.

2., Zmeranie sieťového napätia

Skontrolujte, či je v sieti 230V.

3., Naplánovanie umiestnenia vykurovacej rohože

Zakreslite si plán kladenie pásov vykurovacej rohože. Vyznačte miesto termostatu na stene nad vykurovacou plochou, kam sa dostane 2,5 m dlhý studený kábel systému a podlahový snímač termostatu.

4., Výber vykurovacej rohože

Z veľkosti podlahovej plochy odpočítajte zastavané plochy (vaňa, WC, sprcha, skriňa). Zvolená vykurovacia rohož nesmie byť väčšia ako vykurovacia plocha. Keď v jednej miestnosti inštalujete viac vykurovacích rohoží, ktoré budú pripojené k jednému termostatu, dávajte pozor, aby celková intenzita prúdu neprekročila kapacitu termostatu.

5., Realizácia náčrtu na podlahe

Zakreslite si rozmery z náčrtu na podlahu a vyznačte miesto termostatu. Vyznačte miesto, kde sa spája prívodný kábel s vykurovacím káblom. Túto spojku treba ukryť do podkladového betónu alebo nivelizačnej hmoty. Ak inštalujete termostat s podlahovým senzorom, vyznačte polohu senzora, v strede medzi dvoma vykurovacími káblami, asi 25 cm od steny (na vykurovacej ploche), tak blízko k termostatu, ako sa len dá.

6., Umiestnenie senzora

Ak inštalujete termostat s podlahovým senzorom, teraz nasleduje umiestnenie senzora. Senzor sa odporúča umiestniť do káblovej chráničky. Do steny a podkladu vyhĺbte drážku od termostatu k podlahovej sonde, minimálne 25 cm od steny, smerom ku stredu podlahy. Do drážky vložte káblovú chráničku.

7., Príprava povrchu podlahy

Povrch podlahy dôkladne očistite, odstráňte prach a nečistoty. Montážny povrch musí byť bezpečný, stabilný a hladký, nesmú sa tu nachádzať žiadne ostré hrany, ktoré by mohli vykurovací kábel (vykurovaciu rohož) poškodiť.

8., Meranie odporu

Na meranie odporu vykurovacej rohože použite digitálny multimeter. Nameraný odpor porovnajte s hodnotami uvedené v inštalačnej príručke. Vo všetkých prípadoch zaznamenajte do záručného listu odpor, ktorý bol meraný a kontrolovaný počas celého procesu inštalácie (po vybalení, na konci inštalácie, po použití tenkej vrstvy cementu alebo samonivelizačnej hmoty, aj po pokládke konečnej podlahy). Tieto údaje sú nevyhnutné pre uplatnenie záruky.

9., Položenie vykurovacej rohože

Spodná časť vykurovacej rohože je vybavená samolepiacou vrstvou, ktorá zabráni posunutiu počas pokladania. S pokladaním vykurovacej rohože začnite od spojky a senzora. Uložte vykurovaciu rohož na podlahu podľa plánu kladenia.
Na plochu ukladajte vykurovaciu rohož tak, že vždy na konci rozstrihnite tkaninu, na ktorej je prichytený vykurovací kábel a zostávajúci pás otočte a pokračujte smerom naspäť ku koncu.

Vykurovací kábel NIKDY nerežte ani neskracujte! Snažte sa vyhýbať ako sa len dá, aby ste po rohože šliapali . Ak je to nevyhnutné, používajte obuv s mäkkou podrážkou.
Urobte si fotky o položených vykurovacích rohožiach ešte pred pokrytím s cementom, lepiacim tmelom a podlahovou krytinou.

10., Meranie odporu

Merajte znovu odpory a namerané hodnoty zaznamenajte do záručného listu.