Toshiba multisplit zostavy

2M14 4,0kW/4,4kW

2M18 5,2kW/5,6kW

3M18 5,2kW/6,8kW

3M26 7,5kW/9,0kW

4M27 8,0kW/9,0kW

5M34 10kW/12kW

Vnútorné jednotky :

Seiya

Shorai Edge

Shorai Premium

Daiseikai 9

Smart kazeta

Parapetná

Kanálová

Vyberte si variant:

0,00 €