Entalpické centrálne rekuperátory Vents

Rekuperácia entalpické VENTS VUE.Entalpický výmenník rekuperátora umožňuje nielen regeneráciu tepla,ale aj vlhkosti,čo pomáha udržiavať definovanú úroveň vlhkosti to znamená navracia vlhkosť do priestoru po prefiltrovania tý nevysušuje obytné priestory.V teplých obdobiach rekuperácia entalpická funguje výmenník tepla na ochladenie a odvlhčovanie privádzaného vzduchu. V chladných obdobiach funguje výmenník tepla na zahrievanie privádzaného vzduchu a jeho zvlhčovanie. Vodná para z vlhkého odvádzaného vzduchu je kondenzovaná a absorbovaná doskami výmenníka tepla. Získaná vlhkosť a teplo sa prenášajú do prúdu privádzaného vzduchu takže nevysušuje vzduch do takej miera ako rekuperácie v odvodom kondenzu.

Vyberte si variant:

Cena od 460,00 €